STEAM – Holistic Approach in Education

От 26 февруари до 2 март 2024 година колегите Доника Борисова – начален учител, и Надежда Гергишанова – учител по математика в прогимназиален етап, се включиха в курс STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) – Holistic Approach in Education в Малага, Испания по програма Еразъм+.

На курса бяха застъпени темите за интегрираното и проктно-базираното обучение, основани на експериментирането и възможността, която дава на учениците да се учат от грешките, които допускат. Някои техники и похвати бяха приложени на практика по време на курса чрез екипна работа по групи за разрешаване на проблеми, конструиране, моделиране др. Фокусът на курса беше най-вече върху преподаването на STEAM-математика. Целта е материалът по математика да бъде поднесен по интересен и атрактивен за учениците начин и да се наблегне на връзките с другите предмети, за да бъдат интегрирани придобитите от учениците знания и да бъдат формирани у тях полезни умения.

Г-жа Борисова и г-жа Гергишанова се завърнаха удовлетворени от курса и вдъхновени да приложат наученото в клас.