ENGLISH FOR TEACHERS: A2, B1

В изпълнение на акредитацията ни по програма “Еразъм +” общо петима представители на Четвърто училище “Проф. Джон Атанасов” повишиха своето ниво на английски език на ниво А2 – В1 в едноседмично обучение в Ирландия.

Г-жа Бисерка Николова и г-жа Силвия Николова, начални учители – в периода 18 – 23 февруари, а директорът г-жа Таня Груева, г-жа Анна Василева и г-жа Гергана Владимирова – учители по БЕЛ – в периода 19 – 25 май 2024 година.

Подобряване на чуждоезиковите умения на английски език сред учениците, преподавателите и управленския персонал е една от целите, заложени в нашия Еразъм план. Тя е в основата на международното сътрудничество и с първия си акредитиран проект полагаме усилия да разширим капацитета си за още по-ефективна и ползотворна работа по програмата в името на нашите ученици и тяхното превръщане в пълноценни граждани не само на българското, но и на европейското общество.

Нашите участници се обучаваха с учители и директори от 12 държави от Европейския съюз в Trinity College Dublin.