Свободни места за прием на ученици за учебната 2020/2021 година- юли 2020 г.

4-то ОУ “Професор Джон Атанасов

1592 гр. София                                                                   тел/факс:889 97 26 ж.к. “Дружба 1” , ул. “Тирана” № 12                        Tел.979 09 63, 889 96 26   http:4oubg.com                                                                                          Е- mail:school4sofia@abv.bg 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ЮЛИ 2020 Г.

Клас Брой свободни места
1 клас – общообразователна подготовка 0
2 клас – общообразователна подготовка 5
3 клас – общообразователна подготовка 9
4 клас – общообразователна подготовка 3
5а клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по испански език 0
5б клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по руски език 0
5в клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по немски език 0
5г клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по руски език или немски език 0
5д клас – общообразователна подготовка с разширена подготовка по математика 0
6а клас – общообразователна подготовка

и разширена подготовка по испански език

3
6б клас – общообразователна подготовка

и разширена подготовка по испански език

1
6в клас – общообразователна подготовка

и разширена подготовка по руски език

2
6г клас – общообразователна подготовка

и разширена подготовка по испански език или руски език

1
6д клас – общообразователна подготовка

с разширено изучаване на математика

0
7а клас – общообразователна подготовка

и разширена подготовка по испански език

1
7б клас – общообразователна подготовка

и разширена подготовка по испански език

1
7в клас – общообразователна подготовка

и разширена подготовка по испански език

1
7г клас – общообразователна подготовка

и разширена подготовка по руски език

4
7д клас – общообразователна подготовка

с разширена подготовка по математика

0