Уважаеми родители,

На 20.06.24 г. от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за ПГ и 1 клас.

Заповядайте!