Училищният логопед на наблюдение в Сибиу, Румъния

От 11 до 15 декември 2023 година нашият логопед Десислава Илиева беше на job shadowing в Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr.2 Sibiu, Румъния, по първия ни акредитиран проект по програма Еразъм+.

Партньорското училище е специализирано за ученици със специални образователни потребности, което разполага с терапевтични зали и кабинети, аудиолаборатория и специалисти, обезпечаващи терапевтичните и образователните дейности. По време на престоя си тя обмени опит с колеги и посети различни индивидуални и групови терапевтични занятия, уроци и извънкласни дейности и направи още две посещения в специализирани училища в Сибиу и в Турну рошу.