НЕ СИ САМ! 116 111

На телефон 116 111 работят квалифицирани психолози и педагози, които консултират компетентно деца, родители, роднини, съседи и всички граждани по случаи с наранени емоционално или физически деца, деца в риск от изоставяне и др. 116 111 работи 24 часа, 7 дни в седмицата, безплатно на територията на цялата страна. От месец юни 2021 година, ДАЗД е официален член на Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International (CHI), която е представена в 139 държави и има 166 членове.

Нека заедно бъдем полезни и постигаме повече за децата!

Irina Daneva

Public Relations

Council of Ministers State Agency for Child Protection

2 Triaditsa Str.1051 Sofia Bulgaria

E-mail: Irina.Daneva@sacp.government.bg, tel: 0889 055 382