Награждаване на отлично представилите се на състезанието по Английски език към Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Награждаване на отлично представилите се на състезанието по Английски език към Асоциацията на Кеймбридж училищата в България