През месец септември предстои публикуване на списъци с разпределение на учениците по класове в паралелки с разширено изучаване на испански език, руски език и немски език.

5 “а” класИспански език 5 “б” класРуски език 5 “в” класНемски език 5 “г” класИспански езикРуски езикНемски език 5 “д” …