Еразъм + КД 1

Последна мобилност по проект  „Вдигам ръка за приобщаването – едно училище за всички“ 2019-1-BG01-KA101-061338 Трима педагогически специалисти, Стефан Желязков – …

Еразъм + КД 2

Проект „ Комуникацията в действие“ по програма Еразъм + ключова дейност 229   Координатор: Доника Борисова  Четвърто основно училище „Професор …