27.02.2021 г. – Състезание по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата