09.02.2021 г. – Родителска среща в електронна среда от 18:00 часа

09.02.2021 г. – Родителска среща /за всички класове/ в електронна среда от 18:00 часа.