03.10.2022 – неучебен ден; 04.10.2022 – неучебен, но присъствен ден за 2 – 7 клас и учебен за ПГ и 1 клас

Във връзка със Заповед № РД09-465/23.09.2022 г на МОН 03.10.2022 г. е обявен за неучебен ден.                                                                                    

4 октомври е Патронен празник на 4. ОУ и по този повод е обявен за неучебен, но присъствен ден за всички ученици от 2 до 7 клас, а за децата от ПГ и 1. клас е учебен ден. На 4 октомври от 10 часа в двора на училището (при лошо време във физкултурния салон) ще се проведе празничният концерт на 4 ОУ.