Practical English Language Course for Beginners

В изпълнение на Плана за интернационализация на 4.ОУ и акредитацията по програма Еразъм+, общо осем души от екипа ни: нашият директор, ЗДАСД, учители от начален и прогимназиален етап и ресурсни учители участваха в Practical English Language Course for Beginners в Истанбул, Турция от 1 до 7 септември 2023 година.

Първата стъпка, които правим в изпълнението на плана, си е разширяване капацитета на организацията ни за все повече международни дейности. Целта е да се включат повече колеги, които имат идеи и мотивация, но не говорят английски език. Еразъм е за всички, затова инвестираме в езиково обучение и развитие на комуникативни умения на английски език, като основен език за дейностите по програма Еразъм.

Курсът в Истанбул за колегите бе истинско приключение! Екологично пътуване, плаване с корабче по Босфора, английски език в академична среда, но и на практика, ново партньорство и нови контакти.