Членство в Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Специални поздравления за учениците с равен брой точки с участващите, но родени по-рано през годината, които ще бъдат специално наградени и остават първа резерва при евентуални промени!

До националния кръг се допускат до 10% от реално явилите се на вътрешноучилищния кръг от ниво и не повече от 2-ма участници от ниво с най-много точки.

(При до 10 участници във вътрешноучилищния кръг на ниво за националния се класира един ученик от съответното ниво, при над 10 участници на ниво – двама от съответното ниво.)

При наличие на повече участници с равен брой точки за националния кръг се класира най-младият участник.

От 06.01.2021 г.  4.ОУ “Проф. Джон Атанасов” членува в Асоциацията на Кеймбридж училищата в България