ИМЕДЛЪЖНОСТ / ПРЕДМЕТ
ТАНЯ ГРУЕВАДИРЕКТОР
ЕЛИЦА ПЕТРУНОВАЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР ДИМИТРОВЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР
ВЕЛИЧКА БАКАЛОВА-МИХАЙЛОВАЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР АСД
НАДЕЖДА ГЕРГИШАНОВАМАТЕМАТИКА
АНЖЕЛА ДОЙЧЕВАМАТЕМАТИКА
ПЕТЯ СТЕФАНОВАМАТЕМАТИКА
ДИЛЯНА ФИЛИПОВАМАТЕМАТИКА
СИЛВИЯ КОСТАДИНОВАБЕЛ
ДЕСИСЛАВА ГАЛЕВАБЕЛ
АННА ВАСИЛЕВАБЕЛ
ГЕРГАНА ВЛАДИМИРОВАБЕЛ
АЛБЕНА ПОЛЯНСКААНГЛИЙСКИ ЕЗИК
НАДЕЖДА ВОДЕНИЧАРОВААНГЛИЙСКИ ЕЗИК, НЕМСКИ ЕЗИК
РАДОСТИНА НЕДЕЛЧЕВААНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ТАНЯ ГРУЕВАХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ДАНИЕЛА ПЕТРОВАХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ФИЗИКА И АСРТОНОМИЯ, ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ДОРА ИВАНОВААНГЛИЙСКИ ЕЗИК
БОРИСЛАВА НАДКОВААНГЛИЙСКИ ЕЗИК
СТОЯНКА ПАНЧЕВАРУСКИ ЕЗИК, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ДАРИНА ЦАЧЕВАИСПАНСКИ ЕЗИК
ЛЮБА ЯНЕВАИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
НИКОЛАЙ
НЕЙКОВ
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
МАРИЕТА ГЕОРГИЕВАИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
РЕНИ ГАНЧЕВАИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ДЕНИЦА ЯНЕВАИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ИЛИЯНА РУСЕВАГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
ДАРИЯ ДЖУНОВАГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
ПЕНКА КУСЕВАБИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
ГЮРГА СТАНКОВАТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
АЛБЕНА ГАЛЕВАИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
МИРЯНА РАЙКОВА
МУЗИКА
ВЕСЕЛА АЛЕКСАНДРОВАФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
МАРИЯНА КАЗЪМСКАФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
ТЕОДОР ДОЙЧЕВФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
СТЕФКА СТОЙКОВАФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
ЕЛЕНА АНТОНОВАПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
СОНЯ ТОДОРОВАКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 4а КЛАС
АННА КОСТАДИНОВАКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 4б КЛАС
ДАНИЕЛА МАНОЛОВАКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 4в КЛАС
ИВА ИВАНОВАКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 4г КЛАС
БИСЕРКА НИКОЛОВАКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 4д КЛАС
ДОНИКА БОРИСОВАКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 1а КЛАС
ДИМИТРИНА МАРКОВАКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 1 б КЛАС
АННА МОТЕВАКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 1 в КЛАС
АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВАКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 1г КЛАС
НЕВЕНА ТОДОРОВАКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 1 д КЛАС
СНЕЖАНА ПЕТРОВАКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 2а КЛАС
РУМЯНА ВАСИЛЕВАКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 2 б КЛАС
МОНИКА КОСТАДИНОВАКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 2 в КЛАС
ПЕТЯ АТАНАСОВАКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 2 г КЛАС
БИЛЯНА ХРИСТОВАКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 2 д КЛАС
АНТОАНЕТА ЦАНЕВАКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 3 а КЛАС
СИЛВИЯ НИКОЛОВАКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 3 б КЛАС
МАРИАНА ВАСИЛЕВАКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 3 в КЛАС
НАДЕЖДА ЙОСИФОВАКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 3 г КЛАС
ТАНЯ ПОПОВАКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 3 д КЛАС
МАРИЕЛА СЪРБИНСКАУЧИТЕЛ ЦДО
ЙОАННА НИКОЛОВАУЧИТЕЛ ЦДО
ИВАЛИНА КРЪСТЕВАУЧИТЕЛ ЦДО
ЕЛЗА НЕСТОРОВАУЧИТЕЛ ЦДО
ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВАУЧИТЕЛ ЦДО
ДАРИЯ ДЖУНОВАУЧИТЕЛ ЦДО
РАЛИЦА ВАСИЛЕВАУЧИТЕЛ ЦДО
ТАНЯ ПАСКАЛЕВАУЧИТЕЛ ЦДО
ХРИСТИНА БАЛАБАНОВАУЧИТЕЛ ЦДО
МАЙА МАРКОВА УЧИТЕЛ ЦДО
ЮЛИЯНА СЛАВОВАУЧИТЕЛ ЦДО
БОЙКА ИЛИЕВАУЧИТЕЛ ЦДО
АНЕЛИЯ НИКОЛОВАУЧИТЕЛ ЦДО
РЕНИ ГАНЧЕВАУЧИТЕЛ ЦДО
МОНИКА КОСТАДИНОВАУЧИТЕЛ ЦДО
ЕМИЛ АПОСТОЛОВУЧИТЕЛ ЦДО
МИЛЕНА ЛИШКОВАУЧИТЕЛ ЦДО
ИСКРА ГРИГОРОВАУЧИТЕЛ ЦДО
ФАНИ БОГДАНОВАУЧИТЕЛ ЦДО
ТАНЯ ПАСКАЛЕВАУЧИТЕЛ ЦДО
КРИСТИНА МАНОВАУЧИТЕЛ ЦДО
ТЕОДОРА КАМЕНОВАУЧИТЕЛ ЦДО
АНЕЛИЯ НИКОЛОВАУЧИТЕЛ ЦДО
БОГДАНКА ГЕОРГИЕВАУЧИТЕЛ ЦДО
ДЕНИЦА ЯНЕВАУЧИТЕЛ ЦДО
БОРЯНА БУГАРЧЕВАПСИХОЛОГ
ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВАЛОГОПЕД
ДРАГОМИРА СТАНЧЕВАРЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
НЕЛИ СТОЯНОВАРЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
БОРЯНА РАДЕВАРЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
СТЕФАН ЖЕЛЯЗКОВРЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
КЛАСКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ППГ – 6 Г.ЕЛЕНА АНТОНОВА
АНТОАНЕТА ЦАНЕВА
СИЛВИЯ НИКОЛОВА
МАРИАНА ВАСИЛЕВА
НАДЕЖДА ЙОСИФОВА
ТАНЯ ПОПОВА
СОНЯ ТОДОРОВА
АННА КОСТАДИНОВА
ДАНИЕЛА МАНОЛОВА
ИВА ИВАНОВА
БИСЕРКА НИКОЛОВА
ДОНИКА БОРИСОВА
ДИМИТРИНА МАРКОВА
АННА МОТЕВА
АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА
НЕВЕНА ТОДОРОВА
СНЕЖАНА ПЕТРОВА
РУМЯНА ВАСИЛЕВА
МОНИКА КОСТАДИНОВА
ПЕТЯ АТАНАСОВА
БИЛЯНА ХРИСТОВА
СИЛВИЯ КОСТАДИНОВА
АНЖЕЛА ДОЙЧЕВА
ТЕОДОР ДОЙЧЕВ
АЛБЕНА ПОЛЯНСКА
МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА
ГЕРГАНА ВЛАДИМИРОВА
ВЕСЕЛА АЛЕКСАНДРОВА
МАРИЯНА КАЗЪМСКА
СТОЯНКА ПАНЧЕВА
НАДЕЖДА ГЕРГИШАНОВА
ИЛИЯНА РУСЕВА
ПЕНКА КУСЕВА
СТЕФКА СТОЙКОВА
БОРИСЛАВА НАДКОВА
ГЮРГА СТАНКОВА