През месец септември предстои публикуване на списъци с разпределение на учениците по класове в паралелки с разширено изучаване на испански език, руски език и немски език.

5 “а” клас
Испански език

5 “б” клас
Руски език

5 “в” клас
Немски език

5 “г” клас
Испански език
Руски език
Немски език

5 “д” клас
Математика

Уважаеми родители на новоприетите ученици, трябва да донесете в училището копие от акт за раждане и копие от удостоверение за завършен начален етап на основното образование на учениците, ако не сте го направили. Благодарим предварително!