Списъци с разпределение на учениците по класове в паралелки с разширено изучаване на испански език, руски език, немски език и математика

Уважаеми родители на новоприетите ученици, трябва да донесете в училището копие от акт за раждане и копие от удостоверение за завършен начален етап на основното образование на учениците, ако не сте го направили. Благодарим предварително!