Списък на класираните ученици в паралелка с разширено изучаване на математика в 5 клас за учебната 2021/2022 година

Телефонен номер за потвърждаване на записването в паралелка с разширено изучаване на математика от 5 клас

тел. 02 / 889 96 26

Потвърждението се извършва на 09.07.2021г. и 12.07.2021г.

от 9:00 до 17:00 часа