Свободни места за прием на ученици през учебната 2024 / 2025 година

4. ОУ “Професор Джон Атанасов”

____________________________________________________________________________________________________

гр. София           

тел. 02 889 97 26

 ж.к. “Дружба 1” , ул. “Тирана” № 12        тел.979 09 63, 889 96 26

https://4ou.bg/

 Е- mail: info@4ou.bg

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

ЮЛИ 2024 Г.

КласБрой свободни места
1 клас – общообразователна подготовка0
2 клас – общообразователна подготовка0
3 клас – общообразователна подготовка1
4 клас – общообразователна подготовка0
5а клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по испански, немски или руски език2 места за руски език
5б клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по испански, немски или руски език2 места за руски език
5в клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по испански, немски или руски език2 места за руски език
5г клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по БЕЛ и история и цивилизации
0
5д клас – общообразователна подготовка с разширена подготовка по математика0
6а клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по испански език0
6б клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по испански, руски и немски език0
6в клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по испански, руски и немски език2 места за руски език
6г клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по испански, руски и немски език2 места за немски език
4 места за руски език
6д клас – общообразователна подготовка с разширено изучаване на математика0
7а клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по испански език0
7б клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по немски и руски език3 места за руски език
3 места за немски език
7в клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по немски и руски език3 места за руски език
3 места за немски език
7г клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по испански, руски и немски език3 места за руски език
3 места за немски език
7д клас – общообразователна подготовка с разширена подготовка по математика0

Процедура за заемане на обявените свободни места при спазване на чл.106 от ЗПУО:

  1. Подаване на заявление по образец на 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“;
  2. При записване на ученик обменът на документация между училищата става чрез електронно връчване или чрез електронна поща.

                                                                                        Директор на 4 ОУ: Таня Груева