Свободни места за прием на ученици през учебната 2023 / 2024 година

4. ОУ “Професор Джон Атанасов”

____________________________________________________________________________________________________

гр. София           тел/факс:889 97 26

 ж.к. “Дружба 1” , ул. “Тирана” № 12       тел.979 09 63, 889 96 26  

http:4oubg.com                       

 Е- mail:school4sofia@abv.bg

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ЮЛИ 2023 Г.

КласБрой свободни места
1 клас – общообразователна подготовка0
2 клас – общообразователна подготовка0
3 клас – общообразователна подготовка0
4 клас – общообразователна подготовка2
5а клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по испански език0
5б клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по испански език0
5в клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по немски или руски език1 място за немски
език
1 място за руски език
5г клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по руски език или немски език
2 места за руски език
5д клас – общообразователна подготовка с разширена подготовка по математика0
6а клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по испански език0
6б клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по испански, руски и немски език6 места за руски език
6в клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по испански, руски и немски език3 места за руски език
3 места за немски език
6г клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по испански, руски и немски език2 места за немски език
6д клас – общообразователна подготовка с разширено изучаване на математика0
7а клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по испански език0
7б клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по руски език0
7в клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по немски език0
7г клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по испански, руски и немски език0
7д клас – общообразователна подготовка с разширена подготовка по математика0

Процедура за заемане на обявените свободни места при спазване на чл.106 от ЗПУО:

  1. Подаване на заявление по образец на 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“
  2. При записване на ученик обменът на документация между училищата става чрез електронно връчване или чрез електронна поща

                                                                                        Директор на 4 ОУ:

                                                                                                                Таня Груева