Свободни места за прием на ученици през учебната 2021 / 2022 година

КласСвободни места
1 клас – общообразователна подготовка0
2 клас – общообразователна подготовка0
3 клас – общообразователна подготовка5
4 клас – общообразователна подготовка 10
5a клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по испански език1
5б клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по руски език0
5в клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по немски език1
5г клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по руски език, испански език, немски език2 – руски, испански
5д клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по математика0
6а клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по испански език0
6б клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по руски език 3
6в клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по немски език2
6г клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по руски език, испански език, немски език0
6д клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по математика0
7а клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по испански език3
7б клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по испански език2
7в клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по руски език4
7г клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по руски език и испански4
7д клас – общообразователна подготовка и разширена подготовка по математика0

Процедура за заемане на обявените свободните места при спазване на чл. 106 от ЗПУО:

  1. Подаване на заявление по образец на 4. ОУ “Проф. Джон Атанасов”;
  2. При записване на ученик обменът на документация между училищата става чрез електронно връчване или чрез електронна поща.

План-прием на 4. ОУ за учебната 2021/2022 година