Родителска среща

Уважаеми родители,

Родителската среща за 1. клас и ПГ ще се проведе на 08.09.2021 г. от 18:00 ч., a за 5. клас – 13.09.2021 г. от 18:00 ч. Всеки класен ръководител ще се свърже с Вас, за да обяви реда и мястото на провеждане, съгласно епидемичната обстановка. За всички останали класове родителската среща ще се проведе в електронна среда на 13.09.2021 г. от 18 часа.