Родителска среща 13.09.2021г.

Уважаеми родители, родителската среща ще се проведе присъствено за всички 5-ти класове на двора на училището и в електронна среда за всички класове от 2-ри до 7-ми.

Класни ръководители:
5 “а” клас – Силвия Костадинова

5 “б” клас – Румен Бозаджиев

5 “в” клас – Теодор Дойчев

5 “г” клас – Албена Полянска

5 “д” клас – Десислава Галева