РОДИТЕЛСКА СРЕЩА /ПГ и I. КЛАС/ – 28.06.2021 ГОД – 18:00 ЧАСА

НА  28.06.2021 ГОД. ОТ 18:00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАПИСАНИ В ПГ и I. КЛАС В 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Разпределение на класните стаи за провеждане на родителска среща на 28.06.2021 год.

КЛАСКАБИНЕТ
ПГКласна стая ПГ
1а клас104 кабинет
1б клас105 кабинет
1в клас106 кабинет
1г клас107 кабинет
1д клас108 кабинет