Родителска среща на 28.04.2021 г. от 18:00 часа. Присъствено – от 1 до 4 клас. Дистанционно – от 5 до 7 клас.

Уважаеми родители, 

На 28.04.2021 г. от 18:00 часа ще проведете родителската среща по следния график:

  1. За родителите на учениците от 1 до 4 клас родителската среща ще се проведе присъствено (по възможност на открито в двора на училището). Присъствието на родителите се налага, поради попълване на заявленията за ЦДО и часа за спортни дейности за учебната 2021/2022 година. Родителите ще бъдат разделени на 2 групи – 1 група (от 18:00 часа до 18:30 часа) и 2 група (от 18:30 до 19:00 часа).
  2. За родителите на учениците от 5 до 7 клас родителската среща ще се проведе в електронна среда в Microsoft Teams от 18:00 часа.