Родителска среща за 2, 3, 4, 6 и 7 клас на 20.09.2023 г. от 18:00 часа

Уважаеми родители,

На 20.09.2023 г. (сряда) от 18:00 ч. в 4. ОУ ще се проведе родителска среща с класните ръководители и родителите на учениците от 2, 3, 4, 6 и 7 клас с цел запознаване с Правилника за училищната дейност.

Заповядайте!