Родителска среща за ПГ и 1 клас

На 28.06.2022 г. от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за ПГ и 1 клас.