РЕЦИКЛИРАЙ И ЖИВЕЙ ЗЕЛЕНО С ЕВРО ИМПЕКС

Скъпи ученици,

Изхвърлихте ли изписаните тетрадки? Къде са букварите, читанките, атласите и сборниците, които вече не поглеждате? Прегледайте отново и заделете тези, към които имате сантимент. А за останалите ще ви предложим една истински зелена възможност!

На 22.03.2022 до обяд донесете (вие или вашите родители) в училище всички хартиени и пластмасови отпадъци, които сте събрали и ги оставете на определените за това места в училищния двор! Приемат се книги, тетрадки, картони, кашони, кутии, вестници, брошури… Приемат се всякакви пластмаси – бутилки, капачки, пластмасови опаковки, торбички, стари играчки и др.

Защо да го направите?

ЕВРО ИМПЕКС ще извози безплатно събраните суровини и ще ни плати за тях, а със събраните средства ще озеленим училищния двор.

Колкото повече, толкова повече!

Направете го, за да виждате все повече зелено – когато идвате на училище, когато погледнете през прозореца в междучасието, за да играете и почивате на по-зелено място! За да учите на открито сред цветя и зеленина! 

Направете го, за да живеете зелено!