Втора международна среща по проект “Комуникация в действие”- Еразъм+, КД 2

Представители на 4.ОУ “Проф. Джон Атанасов” посетиха училище  Schliemann-Grundschule (Германия) по проект: “Комуникация в действие”, партньори Белгия, Австрия, Германия, България и Испания. Нашите преподаватели обмениха опит и идеи за подобряване екипната работа и ползите и’ в обучителния и възпитателния процес. Учениците се запознаха с българската традиция свързана с носенето на мартеници и изработиха такива в екип.

Първа международна среща по проект “Комуникация в действие”- Еразъм+, КД 2

В периода 15-19.11. 2021, 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“ имаше  възможност да посети  две училища  в Белгия: BS Kameleon  в гр. Тюрнхаут и School Emile Andre в гр. Брюксел, по проект Еразъм+ КД 229 “Комуникация в действие”.

Те се срещнаха с изключителен екип от професионалисти,  работещи в мултикултурна среда и прекрасна обстановка.

 Г-жа Доника Борисова и г-жа Боряна Бугарчева споделиха опит, като показаха на учениците и колегите от гр.Тьорнхаут и гр. Брюксел техники за разпознаване на емоциите.

Участието им в проекта и откритите уроци бяха отразени от местните медии. В специално интервю нашите представители коментираха приликите и разликите в българската и белгийската образователна система.

Директорите на училищата  от Белгия, Испания, Германия и България обсъждаха организацията на проекта “Комуникация в действие”  и начините на управление по време на пандемията от Ковид- 19.