Конкурс за осъществяване на извънкласни дейности /29.04.2021 г/


След проведено заседание на комисията за провеждане на конкурс за осъществяване на извънкласни дейности на 29.03.2021г., комисията констатира:

1.      Липса на  удостоверение на част от спортните клубове и сдружения по  чл.3   от Правилата за осъществяване на извънклаклсни дейности на територията на СО, а именно:

Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерство на младежта и спорта.

2.      В срок до 9.04.2021г. всички кандидати, които не са представили цитираното по-горе удостоверение да го внесат в библиотеката на 4.ОУ „Проф. Джон Атанасов“.

КОНКУРС ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 4. ОУ “ПРОФ. ДЖОН АТАНАСОВ”

Срокът за конкурса се удължава с 5 работни дни /15.03.2021 г./

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 4. ОУ  “ПРОФ. ДЖОН АТАНАСОВ” 

ОТ 02.03.2021г. ДО 12.03.2021г.

ВИД ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

1. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

2. ШАХМАТ

3. ВОЛЕЙБОЛ

4. БАСКЕТБОЛ

5. ФУТБОЛ

6. ЙОГА

7. СПОРТНИ ТАНЦИ

8. НАРОДНИ ТАНЦИ

9. ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

10. ХАНДБАЛ

11. КИКБОКС

12. ДА СЕ ПОДГОТВИМ ЗА ПЪРВИ КЛАС – ГРУПА ППГ

Униформи – 4 ОУ Проф.Джон Атанасов (4ou.bg)

https://sop.bg/school4-sofia-1124/

Вътрешни правила за планиране, възлагане и организация на провеждане на процедурите за обществени поръчки, профил на купувача и контрол по изпълнението на сключените договори.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА