Ръководство по проект REVIS – отговор на агресията в училище

Уважаеми родители,

на Вашето внимание представяме ръководство, което да Ви подкрепи за предотвратяване и реагиране на насилието сред деца връстници. Тези инциденти обикновено се случват в или около училището, но те оказват влияние и върху живота на засегнатите деца у дома. Основата за поведението на децата в училище може да възпроизвежда преживяния извън училище или в дома. Нормите и традициите на дома и училището си влияят взаимно.

Ръководството е изработено по проект REVIS – отговор на агресията в училище. 4 ОУ “Професор Джон Атанасов” беше едно от 10 училища в София, избрано да реализират този проект в училищна среда. Можете да го разгледате тук:

В периода март – октомври 2022 г. учениците от 7 “в” и 7 “д” клас под ръководството на г-жа Боряна Бугарчева – училищен психолог и г-жа Боряна Рашкова задълбочено проучиха социалните норми, откриха онези, които влияят на микроклимата в нашето училище и даваха идеи как чрез тях да се борим с агресията.