Проект по Еразъм+ на 4. ОУ с най-високата оценка за качествено изпълнение

След проведената валоризация на приключилите през 2021 година проекти по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, проектът на 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“ № 2019-1-BG01-KA101-061338 „Вдигам ръка за приобщаването – едно училище за всички“ получи висока оценка и бе отличен със знак за качество на ежегодната валоризационна конференция на ЦРЧР. Наградата бе връчена на координатора на проекта Десислава Илиева от заместник-министъра на образованието проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова.

Въпреки трудностите, породени от пандемията и след удължаване срока на изпълнение, проектът на 4. ОУ за квалификация в сферата на работата с ученици със СОП бе успешно завършен. Оценката за резултатите и въздействието е висока и отчита повишено качество на обучението и социализацията на учениците със специални нужди в училището. Зад този успех се крие най-вече трудът на г-жа Десислава Илиева – училищен логопед и координатор на проекта, но той стана реалност и благодарение на управленските решения на директора г-жа Таня Груева и съпричастността на целия екип от специалисти и учители.