5. клас – Паралелка с разширено изучаване на математика – 2023/2024

ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА МАТЕМАТИКА

Формирането на паралелката с разширено изучаване на математика в 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ ще се извърши според желанието на учениците и родителите и според следните показатели:

  1. Годишната оценка по математика от свидетелството за завършен 4. клас

Скала за трансформиране на оценките в точки:

ОценкаТочки
Отличен 620
Мн. Добър 517
Добър 414
Среден 311

2) Постигнати резултати от явяване на олимпиадите по математика  I  и II кръг – максимален брой точки:

I кръг – 21 точки

II кръг – 21 точки

3) Резултати от НВО (математика) – максимален брой точки 100:5=20 точки

4) Резултати от математическото състезание Европейско Кенгуру: – максимален брой точки 100:5=20 точки

Брой на учениците в паралелката – 28.

При равен брой точки учениците се класират по :

  1. Резултатите от I  кръг на олимпиадата по математика.    
  2. Резултатите от НВО.
  3. Точките от математическото състезание Европейско Кенгуру без коефициент.

Забележка: Всички ученици, които не са се обучавали в 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ ще трябва да предоставят и служебна бележка от училището, от което идват, удостоверяваща посочените по-горе показатели.

Информация на телефон: 02 / 889 96 26

График на дейностите за прием в 5. клас в паралелка с разширено изучаване на математика

Дейности Срокове
1. Подаване на документи за кандидатстване в 5. клас в паралелка с разширено изучаване на математика до 30 юни 2022 г.
2. Класиране  12.07.2022 г.
3. Записване или потвърждаване на класираните ученици чрез телефонно обаждане, по имейл или на място в училище

до 15.07.2022г. до 17:00 часа

Списък на класираните ученици в паралелка с разширено изучаване на математика в 5 -ти клас за учебната 2022/2023 година – 4 ОУ Проф.Джон Атанасов (4ou.bg)

5. клас – Паралелки с разширено изучаване на чужди езици