График на дейностите за прием в математическата паралелка на 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“ за учебната  2021/2022 година

Вид дейностСрок
1Подаване на заявления за външни ученици.От 01 до 07 юли 2021 г.
2Обявяване на списъци с приетите ученици на 1. класиране.На 8 юли в 10 ч.
3Потвърждение от родителите на класиралите се ученици (препоръчително е това да стане с телефонно обаждане на тел.: 02 889 96 26).На 9 и 12 юли 2021 г.  
4Обявяване на свободни места за 2 класиране.13.07.2021 г.

Забележка: Всички ученици, които не са се обучавали през учебната 2020/2021 г. в 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ ще трябва да предоставят и служебна бележка от училището, от което идват, удостоверяваща посочените по-долу показатели.

Заявление за външни ученици

5. КЛАС (2021/2022)

ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА МАТЕМАТИКА

Формирането на паралелката с разширено изучаване на математика в 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ ще се извърши според желанието на учениците и родителите и следните показатели:

  1. Годишната оценка по математика от свидетелството за завършен 4. клас

Скала за трансформиране на оценките в точки:

ОценкаТочки
Отличен 620
Мн. Добър 517
Добър 414
Среден 311

2) Постигнати резултати от явяване на олимпиадите по математика  I  и II кръг – максимален брой точки:

I кръг – 21 точки

II кръг – 21 точки

3) Резултати от НВО (математика).

4) Резултати от математическото състезание Европейско Кенгуру: 5 – максимален брой точки 100:5=20 точки

Брой на учениците в паралелката – 28.

При равен брой точки учениците се класират по :

  1. Резултатите от I  кръг на олимпиадата по математика.    
  2. Резултатите от НВО.
  3. Точките от математическото състезание Европейско Кенгуру без коефициент.