ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА МАТЕМАТИКА

Формирането на паралелката с разширено изучаване на математика в 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“ ще се извърши според желанието на учениците и родителите и според следните показатели:

 1. Годишната оценка по математика от свидетелството за завършен 4. клас

Скала за трансформиране на оценките в точки:

ОценкаТочки
Отличен 620
Мн. Добър 517
Добър 414
Среден 311

2) Постигнати резултати от явяване на олимпиадите по математика  I  и II кръг – максимален брой точки:

I кръг – 21 точки

II кръг – 21 точки

3) Резултати от НВО (математика) – максимален брой точки 100:5=20 точки

4) Резултати от математическото състезание Европейско Кенгуру: – максимален брой точки 100:5=20 точки

Брой на учениците в паралелката – 28.

При равен брой точки учениците се класират по :

 1. Резултатите от I  кръг на олимпиадата по математика.    
 2. Резултатите от НВО.
 3. Точките от математическото състезание Европейско Кенгуру без коефициент.

Забележка: Всички ученици, които не са се обучавали в 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ ще трябва да предоставят и служебна бележка от училището, от което идват, удостоверяваща посочените по-горе показатели.

Информация на телефон: 02 / 889 96 26

График на дейностите за прием в 5. клас в паралелка с разширено изучаване на математика

Дейности Срокове
1. Подаване на документи за кандидатстване в 5. клас в паралелка с разширено изучаване на математика        до 28 юни 2024 г.
2. Класиране  05.07.2024 г.
3. Записване или потвърждаване на класираните ученици чрез телефонно обаждане, по имейл или на място в училище

до 12.07.2024 г. до 17:00 часа

ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Формирането на паралелката с разширено изучаване на хуманитарни науки в 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ ще се извърши според желанието на учениците и родителите и според следните показатели:

 1. Оценката от НВО по БЕЛ (максимален брой точки 100:5=20 точки)
 2. Годишната оценка по БЕЛ от свидетелството за завършен 4. клас
 3. Годишната оценка по Човекът и обществото от свидетелството за завършен 4. клас

Максимален брой точки – 60

Скала за трансформиране на оценките в точки:

ОценкаТочки
Отличен 620
Мн. Добър 517
Добър 414
Среден 311

Брой на учениците в паралелката – 28.

При равен брой точки учениците се класират по :

 1. Резултатите от НВО; 
 2. Оценките по БЕЛ и Човекът и обществото.  

Забележка: Всички ученици, които не са се обучавали в 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ ще трябва да предоставят и служебна бележка от училището, от което идват, удостоверяваща посочените по-горе показатели.

Информация на телефон: 02 / 889 96 26

График на дейностите за прием в 5. клас в паралелка с разширено изучаване на хуманитарни науки

Дейности Срокове
1. Подаване на документи за кандидатстване в 5. клас в паралелка с разширено изучаване на хуманитарни науки        до 28 юни 2024 г.
2. Класиране  05.07.2024 г.
3. Записване или потвърждаване на класираните ученици чрез телефонно обаждане, по имейл или на място в училище

до 12.07.2024 г. до 17:00 часа

Обучението в паралелката с разширено изучаване на хуманитарни науки има за цел високо качество на езиковото и общокултурното развитие на учениците, което се постига чрез надграждане на изискванията на учебната програма по БЕЛ за прогимназиален етап. Освен задължителните часове учениците ще имат по 1 час ИУЧ БЕЛ , 1 час ФУЧ БЕЛ и 1,5 часа ИУЧ история  и цивилизации. 

С цел задълбочено развитие на високи компетентности
задължителната програма се надгражда с:

 • Теми и дейности, насочени към функционалната грамотност и развиване
  на езикови умения – както в писане, така и в говорене. Това включва правилна
  граматика, богат лексикон и умения за анализ и интерпретация на текстове.
 • Чрез анализ и интерпретация на различни литературни текстове
  учениците ще  развиват критично мислене и
  аналитични умения.
 • Способност за творческо изразяване чрез писане на собствени
  стихотворения, разкази или есета.
 • Умение да се изразяват и представят мненията си по ясен и
  аргументиран начин, както устно, така и писмено.
 • Способност за дискусия и обмен на мнения по отношение на
  литературни текстове и идеи.
 • Възможност за свързване на знанията и уменията, придобити в
  рамките на изучаването на български език и литература, с други области като
  история, изкуство и др.

Ученици, обучавани в паралелка с разширено изучаване на
предмета български език и литература, постигат високи резултати на Националното
външно оценяване по БЕЛ в VIIклас.