5 а клас – Испански език

Име, презиме, фамилия
 1А. Б. К.
А. Д. Д.
3Б. Б. И.
Б. И. С.
В. П. П.
В. С. М.
Д. Л. И.
 8Е. Х. Д.
 9Е. П. Н.
 10Е. Б. С.
11 К. М. Б.
 12К. Д. Т.
 13К. П. М.
 14К. Ц. П.
 15К. Г. П.
 16М. Б. П.
 17М. А. Й.
 18М. Н. Н.
 19М. Р. С.
 20Н. Н. Б.
21 Н. В. В.
 22Н. П. М.
 23Н. Г. И.
 24С. М. Д.
 25С. С. В.
 26С. М. Х.
 27С. С. С.
 28Т. О. П

5 б клас Испански език

Име, презиме, фамилия
1А. Б. З.
2В. М. Г.
3В. Р. Н.
4Д. А. Г.
5Д. И. М.
6Д. В. З.
7Д. Г. М.
8Е. Е. К.
9Е. П. А.
10 Е. Д. М.
11Е. П. П.
12Е. С. Б.
13Е. Е. Л.
14И. Г. В.
15К. И. Т.
16М. П. С.
17 М. Я. М.
18М. И. Р.
19М. В. Д.
20М. Г. Г.
21М. П. М.
22М. А. И.
23М. Б. Г.
24П. Т. Х.
25Р. Я. П.
26Т. Б. Н.
27 Т. Ц. Г.
28Н. Т. М.

5 в клас Немски език / Руски език

Име, презиме, фамилия
1А-М. К. К.- НЕ
2В. И. С.- НЕ
3В. А. М.- НЕ
4Д. В. М.-РЕ
5Д. Д. Г.- РЕ
6Д. Г. Х.- НЕ
7Е. Б. В.- РЕ
8И. А. К.- РЕ
9И. С. Ц.- НЕ
10Й. Н. Ч.- НЕ
11К. Г. К.- НЕ
12К. П. К.- НЕ
13К. А. Д.- РЕ
14М. М. Ж.- РЕ
15М. Л. Р.- РЕ
16М. Ц. Я.- НЕ
17Н. Л. Г.- РЕ
18Н. М. Л.- РЕ
19П. К. К.- НЕ
20Р. Д. Р.- НЕ
21Х. Г. П.- НЕ
22Е. Х. Ч.- РЕ

5 г клас Немски език / Руски език

Име, презиме, фамилия
1А. А. Ц. – НЕ
2А. П. И. – НЕ
3А. Х. А. – РЕ
4Б. Д. Ц. – РЕ
5В. Д. Т. – НЕ
6Д. Д. Д. – РЕ
7Д. Д. У.- НЕ
8Д. Г. С. – НЕ
9И. И. Х. – НЕ
10 Й. П. Н. – РЕ
11К. К. П. – РЕ
12К. К. Й. – РЕ
13К. И. И.- НЕ
14К. Д. К. – НЕ
15Л. В. М. – РЕ
16М. Ц. П. – НЕ
17М. П. М. – НЕ
18М. Б. Т. – РЕ
19М. М. Д. – НЕ
20Н. Н. И. – НЕ
21Н. И. Н. – РЕ
22Р. А. Д. – РЕ

5 д клас Математическа паралелка

Име, презиме, фамилия
 1А. В. П.
 2А. Ц. П.
 3А. З. Ч.
 4А. П. Д.
 5А. Г. К.
 6Б. Д. Х.
 7Б. И. Ц.
 8Б. Е. Ш.
 9В. Й. М.
 10Г. Р. К.
 11Г. В. П.
 12Д. М. П.
 13Д. Д. Й.
 14Д. И. Ф.
 15Д. И. С.
 16Е. Ю. К.
 17Е. И. М.
18 И. А. А.
 19К. Д. К.
20 Л. А. Н.
21М. Л. А.
22М. Н. Д.
23М. И. В.
24М. М. Л.
25П. М. П.
26П. Д. К.
27С. Т. С.
28Т. Т. Й.

ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА МАТЕМАТИКА

Формирането на паралелката с разширено изучаване на математика в 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ ще се извърши според желанието на учениците и родителите и според следните показатели:

  1. Годишната оценка по математика от свидетелството за завършен 4. клас

Скала за трансформиране на оценките в точки:

ОценкаТочки
Отличен 620
Мн. Добър 517
Добър 414
Среден 311

2) Постигнати резултати от явяване на олимпиадите по математика  I  и II кръг – максимален брой точки:

I кръг – 21 точки

II кръг – 21 точки

3) Резултати от НВО (математика) – максимален брой точки 100:5=20 точки

4) Резултати от математическото състезание Европейско Кенгуру: – максимален брой точки 100:5=20 точки

Брой на учениците в паралелката – 28.

При равен брой точки учениците се класират по :

  1. Резултатите от I  кръг на олимпиадата по математика.    
  2. Резултатите от НВО.
  3. Точките от математическото състезание Европейско Кенгуру без коефициент.

Забележка: Всички ученици, които не са се обучавали в 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ ще трябва да предоставят и служебна бележка от училището, от което идват, удостоверяваща посочените по-горе показатели.

Информация на телефон: 02 / 889 96 26

График на дейностите за прием в 5. клас в паралелка с разширено изучаване на математика

Дейности Срокове
1. Подаване на документи за кандидатстване в 5. клас в паралелка с разширено изучаване на математика        до 30 юни 2023 г.
2. Класиране  07.07.2023 г.
3. Записване или потвърждаване на класираните ученици чрез телефонно обаждане, по имейл или на място в училище

до 14.07.2023 г. до 17:00 часа