Прием за 2023-2024 учебна година

https://kg.sofia.bg/#/calendar

График на дейностите за прием на деца в първи клас в общинските училища за учебната 2022/2023 г.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, с Наредбата за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година в общинските училища на територията на Столична община може да се запознаете тук –

Видео
Представяне на електронна система за прием в първи клас