Списъци на приетите ученици в 1. клас за учебната 2024/2025

 Календар на ИЦДЗ ПГУ и 1. клас

Ден на отворените врати в 4. ОУ – https://www.facebook.com/reel/1614543595958975

Прием за 2024-2025 учебна година

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, с Наредбата за прием на ученици в първи клас  в общинските училища на територията на Столична община може да се запознаете тук –

Видео
Представяне на електронна система за прием в първи клас