Последна мобилност по проект “Комуникация в действие”

В периода 6 – 10 март 2023 г. петима ученици, г-жа Доника Борисова, координатор на проекта и г-жа Десислава Илиева, логопед в 4. ОУ взеха участие във финалната мобилност по проект “Комуникация в действие” в гр. Уелва, Краство Испания.

Гостите бяха посрещнати топло от училището-домакин с концерт и представяне на химн на проекта, превърнал се в любима песен на всички ученици и учители от общо 6 училища от България, Германия, Австрия, Белгия и Испания.

Програмата включваше посещения на значими за града обекти, разнообразни съвместни активности за учениците – музика, танци, спорт, игри и занимания, предразполагащи към неформално общуване, а учителите в същото време провеждаха работни срещи и оценка на дейностите по проекта.

Гостите бяха приети в кметството и приветствани от заместник кмета на град Уелва.

Нашите учители и ученици се върнаха изпълнени с положителни емоции, създадени нови приятелства и нови идеи за реализиране.