Покана за участие в краткосрочна мобилност в Белград, Сърбия

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с изпълнението на целите, заложени в акредитацията на 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“ по програма Еразъм+, представяме на вашето внимание покана за участие в краткосрочна мобилност в Белград, Сърбия – гостуване в партньорско училище в периода 31.03 – 06.04. 2024г.

Моля, имайте предвид, че периоът съвпада с пролетната ваканция!

Според договореностите с партньорското училище, в мобилността могат да се включат само ученици от 5 до 7 клас.

Онези от вас, които са били класирани като резерви за предходната мобилност в Испания, могат само да заявят желанието си за Сърбия (през същия формуляр) и ще бъдат включени в класирането с постигнатия точков резултат.

Критериите за подбор на участници са същите, а именно:

1. Общ успех от предходната учебна година

2. Оценка по АЕ от предходната учебна година

3. Добра дисциплина /без наказания и повече от 3 забележки за нарушаване на дисциплината/ – ИЗИСКВАНЕ

5. Изяви за издигане имиджа на училището, социални и доброволчески активности

– брой, какви?

6. Мотивационно видео с продължителност до 3 мин., представящо кандидата и отговор на въпроса „Защо искам да се включа в мобилност по Еразъм+“

Критериите са подробно разписани във формуляра.

Предимство ще имат ученици, които не са участвали до момента в мобилности по програмата. Има предвидени 4 места за ученици с ниски възможности.

За да кандидатствате или да бъдете включени в класирането следва в срок до 24.02.2024 да попълните формуляра, изпратен в Shkolo.