Покана за мобилност на ученици в Испания

Уважаеми ученици в прогимназиален етап,

Във връзка с изпълнението на целите, заложени в акредитацията на 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“ по програма Еразъм+, представяме на вашето внимание покана за участие в краткосрочна мобилност в Барселона, Испания – гостуване в партньорско училище в периода 26.11 – 2.12.2023 г.

Критериите за подбор на участници са следните:

1. Общ успех от предходната учебна година

2. Оценка по АЕ от предходната учебна година

3. Добра дисциплина /без наказания и повече от 3 забележки за нарушаване на дисциплината/

5. Изяви за издигане имиджа на училището, социални и доброволчески активности  – брой, какви?

6. Мотивационно видео с продължителност до 3 мин., представящо кандидата и отговор на въпроса „Защо искам да се включа в мобилност по Еразъм+“

Критериите са подробно разписани във формуляра.

Предимство ще имат ученици, които не са участвали до момента в мобилности по програмата. 20% от местата са за ученици с ниски възможности.

За да кандидатствате следва в срок до 31.10.2023 да попълните формуляра, изпратен в Shkolo.