Още един одобрен проект по Еразъм+ “Новият свят има нужда от ново училище”

4. ОУ “Проф. Джон Атанасов” прави поредна стъпка към образованието на бъдещето с новия си одобрен за финансиране проект по програма Еразъм+ “Новият свят има нужда от ново училище”.

Проектът ни за квалификация е класиран на 10 място от одобрените общо 85 училища в България и е оценен с 88 от 100 точки. Той ще ни даде възможност да почерпим опит от Нидерландия, Португалия и Хърватия.

Темите, по които общо 8 педагогически специалисти ще повишат квалификацията си са STEM, обучение от разстояние в електронна среда, ИКТ ресурси в специалното обучение и управление на стреса.