Отличници на Националното състезание “Таралеж”

Отличниците на състезание “Таралеж” за тази учебна година са цели 10! Това са учениците, участвали активно и постигнали отлични резултати на състезаието в различните направления.

Борис Димитров Манасиев 1-б

Александър Мартинов Филипов 1-д

Карина Емилова Фархи 1-д

Константин Калинов Пламенов 2-а

Сияна Емилова Симова 2-в

Асения Неделчева Николова 2-г

Йорданка Димитрова Кошева 2-г

Михаела Кирилова Стаменова 2-б

Мария Николаева Димова 3-б

Деница Христова Христова 4-г

Поздравления за старанието на децата и неуморния труд на техните учители!