ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В 4. ОУ „ПРОФ. ДЖОН АТАНАСОВ“

Скъпи ученици,

 Уважаеми родители,

Във връзка с изискванията за спазване на противоепидемичните мерки и решението на педагогическия съвет на учителите от 4. ОУ „Професор Джон Атанасов“ откриването на учебната 2021 /2022 година ще бъде в следния ред:

1.ТЪРЖЕСТВО

Тържествено откриване на учебната година в двора на училището – присъстват САМО учениците от първите и петите класове и техните родители.

Начало на тържеството – 9.00 часа

2. ЧАС НА КЛАСА

График за провеждане на първия час на класа за среща с класните ръководители и получаване на учебници:

1. 9.30  – III клас

2. 10.00 – II клас

3. 10.30 – IV клас

4. 11.00 – VIклас

5. 11.30 – VII клас

Моля, спазвайте стриктно графика за провеждането на часа на класа и изискванията на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката за задължително носене на предпазни маски и дистанция!