Национално състезание по английски език за ученици от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България-KGL

Националното състезание по английски език за ученици от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България-KGL, вътрешноучилищен кръг, ще се проведе на 11 февруари 2023г., събота, от 10.00 часа.

Нивата, определени според Общата европейска езикова рамка за училищния кръг на KGL са: Pre-A1, A1, A1 Senior, A2, B1.   

Учениците да заемат местата си по зали до 9:40ч.   

Времетраенето на състезанието е 45 мин. за Pre- A1 и един астрономически час за всички останали
нива. 

Най-добре представилите се участници от всяко ниво ще се състезават в националния кръг на най-голямото училищно състезание по английски език в света на 11.03.2023 г. в гр. Казанлък.

Всички ученици ще получат сертификат за участие.