Награждаване на отлично представилите се на състезанието по Английски език към Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Днес, 11.05.2021 година, бяха наградени класиралите се на Национален кръг и отлично представилите се на състезанието по Английски език към Асоциацията на Кеймбридж училищата в България (КGL) 2020/2021 учебна година ученици от 4.ОУ “Проф. Джон Атанасов”.

Успех и късмет на всички!