Мобилност с ученици по проект “Комуникация в действие”

В периода 10 – 14.05.2022 г.  пет ученици  и двама учители от 4.ОУ посетиха  училище в Лавамунд, Австрия по проект „Комуникация в действие“ на програма Еразъм – стратегически партньорства за училищен обмен. Имаха възможност да общуват  и да се включат в съвместни дейности с връстници от Австрия, Белгия, Германия и Испания.