Конкурс за участие в проект „Дигитализация и когнитивни умения“ по програма Еразъм +

Екипът на 4. ОУ обявява конкурс за участие в проект „Дигитализация и когнитивни умения“ по програма Еразъм +. В проекта ще вземат участие 10 броя ученици от 5 до 7 клас, двама от които с ниски възможности. През месец октомври 2022 г. ще се проведе мобилност в Италия. Срокът за попълване и изпращане на анкетата е 20.09.2022 г.

Критерии за подбор на участниците:

  • 30 точки от: среден успех, оценка по ИТ, оценка по АЕ, участие в допълнителни дейности и препоръки от преподаватели;
  • 40 точки от мотивационно видео, което е включено в анкетата;

20 -те ученици с най-висок резултат ще бъдат поканени на онлайн интервю

За въпроси и повече информация – тел.: 0877 311 332 (Борислава Надкова)

Анкета

Поканата е отправена до всички ученици от 5, 6 и 7 класове, но с предимство ще бъдат избрани такива, които до момента не са участвали в мобилности по програма Еразъм+.