Информация за Състезанието по Английски език към Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Училищният кръг на състезанието ще се проведе на 27.02.2021 година от 12.00 до 13.00 часа в сградата на 4.ОУ “Проф. Джон Атанасов”.

Участниците трябва да са по местата си в предвидените учебни стаи в 11.50 часа. На входа на училището ще бъдат упътени допълнително от квестор. Списък с разпределенията на учениците по стаите ще бъде бъде поставен на входа на училището.

Всеки участник трябва да носи черен химикал за попълване на отговорите в индивидуалния си формуляр.

Напомняме, че участниците трябва да са в училище в 11.45 ч., да носят МАСКИ и ЧЕРЕН ХИМИКАЛ.