Информация за родителите на петокласници и всички новопостъпили ученици в шести и седми клас за учебната 2022/2023 година

Уважаеми родители, разпределението по паралелки за пети клас с разширено изучаване на чужди езици ще бъде направено в началото на месец септември. Молим да следите сайта на училището. Всички ученици в пети, шести и седми клас с подадени заявления за записване в паралелка с разширено изучаване на чужд език (испански език, руски език, немски език) са приети. Тъй като в началото на септември ще бъдат изкарани списъците само за пети клас, родителите на всички новопостъпили ученици в шести и седми клас могат да получат повече информация на телефон 02 / 889 96 26 след 01.09.2022г.