Информационна среща по проект “Дигитална грамотност и когнитивни умения”

На 28.06 проведохме събитие за разпространение на проект “Дигитална грамотност и когнитивни умения” сред други столични училища. На нея екипът на 4. ОУ сподели наученото по време на образователната мобилност в Сицилия и на по чаша кафе обсъдихме управлението на проекти по програма Еразъм+, както и предизвикателствата, пред които сме били изправени. Представихме на колегите някои практики, които са се оказали успешни и отговорихме на възникналите въпроси.
Събитието уважиха г-жа Парцова – директор на 68 СУ, г-жа Танева – директор на 89 ОУ и г-жа Аткова – директор на ЧУ КУЕСТ, както и колеги учители от 33 ОУ, 69 СУ, 108 СУ и 163 ОУ.

Надяваме се да сме били полезни!

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.