Днес, преминало през много промени, 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов”  се стреми да отговори на предизвикателствата на новото време. То разполага с  обновена и модернизирана материална база, осигуряваща възможности за развитие на разнородните интереси на учениците – два компютърни кабинета, библиотека, 2 обновени физкултурни салона, училищен стол. В 4 ОУ се провеждат разнообразни извънкласни дейности – английски език, шахмат, баскетбол, волейбол, футбол, карате, модерен балет, народни танци.

В 4 ОУ училищните униформи са задължителни.

Нашият екип се фокусира върху развитието на техническите и компютърни познания на децата, да усвоят новите умения да работят в дигитална среда, където технологиите ще бъдат водещи. Нещо повече поставяме си за основна цел да ги научим да бъдат креативни, да творят новия свят и най-важното да бъдат щастливи.

  • повишаване качеството на учебно-възпитателния процес ;
  • повишаване квалификацията на учителите;
  • поддържане на тесни връзки с родителската общност;
  • спокойствие и сигурност за децата в училище;
  • модерно и иновативно обучение и мислене с европейско по дух възпитание;
  • откриване и развитие на индивидуалните способности на децата;
  • изграждане на добра двигателна култура;
  • развитие на комуникативните умения и способности;

ИСТОРИЯТА НА 4. ОУ РАЗКАЗВА…

01.09.1975 г. – Училището е основано като основно училище с директор Тодор Нейков и зам. директор Лиляна Дулева ;

декември 1975 г. – Училището получава официално своето име “Никола Йонков Вапцаров”; В продължение на 10 години 4. ОУ се развива като основно училище;

01.09.1984 г. – 4. ОУ прераства в ЕСПУ и приема 1-вия си випуск гимназиален курс;

1985 г. – Приет е първият випуск ученици с преподаване на руски език;

1990/91 г. – Икономическа насоченост на паралелките в горен курс – “Администратор-документалист”, “Банково дело”, “Митническо комисионерство”;

1994/95 г. – Езикова насоченост на учебния общо-образователен процес;

1997/98 г. – Първата езикова паралелка с английски език;

1999/2000 г. – Училището е включено в екологична програма “Връзка с живота” с център Швейцария, което ни помага да издигнем качеството на екологичното възпитание;
 
23.08.2002 г. – 
Столичен общински съвет преобразува училището в 4 Основно училище.

2003/2004 г. – 4 Основно училище приема името 4 ОУ “Професор Джон Атанасов”.