ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Клип – 4. ОУ “Професор Джон Атанасов”

Поради усложнената епидемиологична обстановка и невъзможността за провеждане на ден на отворените врати, екипът на 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“ създаде за Вас този рекламен клип, за да Ви запознае с възможностите, които училището предлага за обучение и възпитание на Вашите деца и да ви покаже част от материалната база, която се стремим непрекъснато да усъвършенстваме.

Предвидили сме прием на 120 първокласници, разпределени в 5 паралелки с целодневна организация на учебния ден. Освен задължителните предмети към учебния план на първокласниците е включен един учебен час седмично английски език.

За повече информация следете Фейсбук страницата и училищния сайт!

Ще се радваме да поверите децата си на екипа от специалисти на 4. ОУ, където се учим да живеем щастливо! Бъдете щастливи и Вие!