Защита на личните данни на учениците

Уважаеми родители и ученици,

На интернет сайта на Комисията за защита на личните данни, можете да откриете специализирана секция, посветена на децата и техните лични данни.

https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=65