Еразъм + КД 2

Проект “Let’s do it all together – you and me for Europe”

Приключи последната работна среща по проект  “Let’s do it all together- you and me for Europe” с период на изпълнение 2018 -2021 .

Тя се проведе в Овиедо, Испания.

В срещата взеха участие Силвия Николова, Йоанна Николова и координаторът на проекта Доника Борисова. 

След 1 година удължаване на проекта, поради пандемията от Ковид-19, проектът е на път да приключи, но не и въздействието от него. 

Основната тема в проекта е плавният преход от детската градина към училището. Използването на игровия подход в часовете, обучение в извънучилищната обстановка и засилване на проектните дейности в училище.

Имахме възможността да взаимстваме от страни, като Финландия, Ирландия, Естония и Испания. 

  С крайния отчет по проекта ще излезе и нашия краен продукт  – сборник с идеи, които ще направят адаптацията на учениците по-плавна, а уроците по-интересни.

Проект „ Комуникацията в действие“ по програма Еразъм + ключова дейност 229

 

Координатор: Доника Борисова 

Четвърто основно училище „Професор Джон Атанасов“ стартира новата учебна година с нов проект „ Комуникацията в действие“ по програма Еразъм + ключова дейност 229.

Страни участващи в партньорството са Австрия, Белгия, България, Германия и Испания.

Целта на този проект е да подобри комуникативните  умения на децата, навременното и контролирано изразяване на емоциите  и способност за справяне в проблемна ситуация .

 Споделянето на нови подходи и идеи със страните партньори  ще помогне за създаването на правилна стратегия за справяне с проблема  за липсата на комуникация между ученици, учители и родители. Обменът на опит между различни страни с различен темперамент и култура, ще обобщи знанията за преподавателския състав и ще трябва да разработи нови методи за работа на едно европейско ниво.

Планирани са две мобилности с ученици в Австрия и Испания. Така децата ще получат възможността да усъвършенстват комуникативните умения на английски, немски или испански /езици изучавани в 4. ОУ/.

Резултатите от проекта ще бъдат споделени с училища в страната и чужбина.

 Успешна учебна година на всички!

Четвърто основно училище стартира нов проект по Еразъм + „Околна среда и здравословни навици“, Ключова дейност 229, Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Координатор: Испания

Партньори: България, Гърция и Италия.

Координатор: Доника Борисова 

Продължителност на проекта: 01.09.2019 – 31.08.2022

Основни цели заложени в проекта:

* Изграждане на решения на проблемите в нашата среда.

* Развиване на здравословни навици у учениците.

* Насърчаване на справедливостта, социалното сближаване и активното гражданство.

* Укрепване на чувството за европейската общност.

* Подобряване на комуникацията, използвайки английския език с нашите европейски партньори.

* Формиране на приятелства и дълготрайни контакти между ученици и учители от партньорските страни.

В две от мобилностите /Испания и Гърция/ ще вземат участие и ученици от 4 ОУ.

През месец декември 2019 година се проведе среща в Леон, Испания, в която участваха: Галина Шипкалиева, Величка Михайлова и Доника Борисова.

Испания

Проект по Еразъм “Let´s Do It Together – You and Me in Europe” /“Да го направим заедно – аз и ти за Европа“/

Четвърто училище е част от  проект по Еразъм + КА229 “Let´s Do It Together – You and Me in Europe” /“Да го направим заедно – аз и ти за Европа“
   Дейностите в проекта са свързани с приемственост  между училище и детска градина, цифрова и културна компетентност, учителски умения в областта на сътрудничеството, образованието, културата и ИКТ, чужди езици и нови методи за учене. Проектът е за две години (01.09.2018 до 31.08.2020). Дейностите  ще се споделят постоянно за този период и ще се провеждат заедно с учениците. Резултатите ще бъдат споделени в eTwinning ,  в срещите на проекта и в портфолио, като краен продукт, достъпно за всеки.
Участващи страни: Финландия, Естония, България и Ирландия
Планирани са пет срещи по проекта “Еразъм +”.

Доника Борисова – начален учител и координатор на проекта.

На срещата във Финландия, гр. Форса участие взеха: Галина Шипкалиева, Доника Борисова и Моника Костадинова.   Имахме удоволствието да почерпим идеи от най-добрата европейска образователна система.

Финландия

През февруари 2019 година нашето училище беше посетено от партньорските училища  от Финландия, Ирландия, Естония и Испания.

България

Колегите от чужбина бяха възхитени от  красотите  и богатата история на България, както и от професионализма и доброто отношение на учителите.

През октомври трима преподаватели от 4 ОУ бяха на посещение в училището в Естония, град Кохила. Запознаха се с една от най-успешните (след Финландия) образователни системи.

Естония

През февруари 2020 година част от нашия педагогически състав посетиха Steiner school – Училище сред природата в Ирландия.

Ирландия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.