Еразъм + КД 1

Последна мобилност по проект 

„Вдигам ръка за приобщаването – едно училище за всички“ 2019-1-BG01-KA101-061338

Трима педагогически специалисти, Стефан Желязков – учител в ЦДО, Десислава Илиева – логопед и Силвия Николова – начален учител, в периода 10.02.2021 – 16.02.2021 участваха в обучение в Барселона, Испания на тема „Всички сме специални!“ – Приобщаване и подкрепа на учениците със специални потребности в и извън класната стая.

На обучението бяха представени тенденциите към разширяване на понятието „ученици със СОП“, разяснения бяха разликите между традиционната класна стая и UDL classroom (universal design for learning), както и някои техники за работа със специални деца.

Основното и най-интересно бяха съвременните безплатни ИКТ ресурси, които повишават мотивацията и правят информацията по-достъпна и разбираема за децата с ограничени възможности.

Ето някои от тях:

1. Https://Bookcreator.Com/

динамични електронни книги

2. Https://Www.Futureme.Org/

писмо до бъдещето ми Аз – поставяне на цели

3. Https://Quizizz.Com/Admin

активна викторина (по-добра версия на kahoot с изображения)

4. Https://Wordart.Com/

създаване на изображение от думи

На 2.02.2021 колегите, взели участие в обучението, проведоха вътрешноинституционална квалификация за учителите на 4. ОУ, като представиха презентация с името на обучението, достъпна на следния линк:

Https://Online.Fliphtml5.Com/Wbwgt/Azts/?Fbclid=IwAR1okxAAQowQJOoWjyunD0Vt0uU05OoKh5VyCNKef27j6zNEv9qlzBCUo-K#P=1

На 15.02.2021 г-жа Силвия Николова проведе открит урок по компютърно моделиране и показа нагледно как работи bookcreator.com. Инструментът е изключително подходящ за създаване на “приобщаващи” електронни книги, тъй като позволява отлично онагледяване (с динамични модели) и озвучаване (функция “прочети ми” за деца със затруднения в четенето).

На 23.02.2021 г-н Стефан Желязков представи как може да се приложи метода за релаксация и медитация “Mindfulness”, базиран на възгледите на Джон Кабат-Дзин за осигуряване на ефективен отдих на учениците в начален етап, които са на целодневно обучение. За децата със СОП, чиято нервна система функционира по по-особен начин, претоварването със стимули е основна причина за снижаване ефективността на ученето. Ето защо ефективната почивка и пълноценния отдих са в основата на ефективното учене

Проект „Вдигам ръка за приобщаването –

едно училище за всички“
2019-1-BG01-KA101-061338
В периода 28 октомври – 3 ноември 2019 г. нашите училищни специалисти Десислава Илиева – логопед и Боряна Бугарчева – психолог участваха в обучение във Флоренция, Италия на тема „Успешни стратегии за обучение на деца със специални образователни потребности“. Курсът е по проект „Вдигам ръка за приобщаването – едно училище за всички“, финансиран от програма Еразъм +, КД 101.
В обучението, предназначено за учители и специалисти взеха участие представители на Полша, Словения, Румъния и България .
Съдържането на курса включваше преглед на основните нарушения като умствена изостаналост, аутизъм, ХАДВ, дислексия, дискалкулия, синдром на Турет и обсесивно-компулсивно разстройство. Основните теми, застъпени в курса бяха:
– Създаване на ефективна връзка с учениците
– Бариери пред успешното учене
– Стратегии за оценка на ученици със СОП
– Стратегии за работа с деца с ХАДВ и дефицит на внимание
– Стратегии за овладяване на импулсивността
– Диференциация в преподаването
– Дейности за изграждане на екип
– Методи за работа с деца със СОП
Предоставени бяха и много онлайн ресурси за приобщаващата класна стая.
На 5 февруари 2020 г. специалистите проведоха вътрешноинституционална квалификация за учителите в 4 ОУ, на която представи презентация „Успешни стратегии за обучение на деца със специални образователни потребности“, в която бяха представени изброените по-горе теми.

Успешни-Стратегии-2Изтегляне

Повече информация за проекта можете да откриете на следния линк:

Https://Www.Facebook.Com/Project-Rising-Hand-For-The-Inclusion-Different-Pupils-One-School-2352256134853476/

„Вдигам ръка за приобщаването – едно училище за всички“

2019-1-BG01-KA101-061338

В периода 21 – 26 октомври 2019 г.  г-жа Борислава Надкова – учител по английски език в прогимназиален етап, беше в Йорк, Великобритания на обучение „Аутизмът в училищна среда“.    Курсът за работа с деца със синдром от аутистичния спектър е по проект „Вдигам ръка за приобщаването – едно училище за всички“, финансиран от програма Еразъм +, КД 101.

   В обучението, предназначено за учители и други специалисти, работещи с деца с аутизъм участваха още представители от Португалия и Унгария.

   Освен исторически поглед и съвременни аспекти на състоянието аутизъм, на него подробно бяха засегнати:

–             Причините и разпространението на синдрома:

–             Симптоматиката – в какво се изразява аутистичния синдром

–             Специфичната организация на протичане на мозъчните процеси при аутистите

–             Какво преживява и как се чувства един аутист – вътрешния свят на децата от спектъра

–             Какво вижда един аутист – спецификата на зрителните възприятия на тези деца

–             Как да работим с деца с аутизъм

   На 17 декември 2019 г. г-жа Надкова проведе вътрешноинституционална квалификация за учителите в 4 ОУ, на която представи презентация  „Аутизмът в училищна среда“, в която основно място заемаше работата с деца с аутизъм и как учителят да реагира на всеки от симптомите, така че да подпомогне обучението и адаптацията на такива ученици в училищната среда:

Аутизмът В Училищна Среда

На 28.02.2020 г-жа Надкова проведе открит урок по английски език на тема Discovering the world. Тя демонстрира методи за подпомагане на концентрацията на ученици с неустойчиво внимание и показа, че мачкането на топка или пластилин понякога помага. Правилото “Не се разсейвай, работи!” за всеки означава нещо различно!

Повече информация за проекта можете да откриете на следния линк:
Https://Www.Facebook.Com/Project-Rising-Hand-For-The-Inclusion-Different-Pupils-One-School-2352256134853476/

Проект „Вдигам ръка за приобщаването –

едно училище за всички“

2019-1-BG01-KA101-061338

 

В периода 14 – 18 октомври 2019 г.  г-жа Бисерка Николова беше в Рим на обучение за деца със специални образователни потребности по проект „Вдигам ръка за приобщаването – едно училище за всички“ финансиран от програма Еразъм +.

   В обучението, предназначено за учители, работещи в класовете си с деца със специални потребности се включиха учители от Швеция, Португалия и Италия

   Темите бяха с практическа насоченост, като акцентът бе върху работата с ученици със следните нарушения:

–             Дислексия

–             Дискалкулия

–             Хиперактивност с дефицит на внимание

–             Умствена изостаналост

   Курсът включваше и посещение на училище в Рим с цел наблюдение на материалната база, организацията на учебните посещения и запознаване с италианската образователна система, методите и подходите на обучение, които се използват в Италия.

   На 27 ноември 2019 г. г-жа Николова проведе вътрешноинституционална квалификация за учителите в 4 ОУ, на която представи презентация  „Обучение на деца със специални образователни потребности“.

Насоки За Работа С Ученици Със Специални Образователни Потребности

На 16.01.2020 г-жа Николова представи открит урок по математика на тема 

“Геометрични фигури” и показа как прилага на практика наученото.                            

Открит Урок По Математика На Тема “Геометрични Фигури”

   Повече информация за проекта можете да откриете на следния линк:

Https://Www.Facebook.Com/Project-Rising-Hand-For-The-Inclusion-Different-Pupils-One-School-2352256134853476/

Проект “Използване на иновативни методи в образованието”

Рег.№ 2018-1-BG01-KA101-047214

Във връзка с новите тенденции за внедряване на иновациите в клас, екипът по разработване на проекти подаде своето проектно предложение “ Ефективно използване на иновативни методи в образованието” към Еразъм + , ключова дейност 1, образователна мобилност за граждани , сектор “Училищно образование“ .

Качеството на проекта бе оценен с възможната максимална оценка от 100 точки, което доказва усърдната работа на екипа по проекти. Продължителност на проекта е 15 месеца. Първата мобилност започва още през месец август 2018.

               4. ОУ “Професор Атанасов” е заложило участието на осем участници в това число учители, зам. директор, логопед и психолог.Те ще посетят курсове Spice Up Your Teaching Ideas: Methodology in Practice Today, Using technology in the classroom , Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools, Flipped Classroom, Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training, Dyslexia in the Teaching Environment в страните Малта, Ирландия, Италия, Финландия и Англия.

               Паралелно с този проект 4 ОУ участва и в КД 2, за обмяна на опит и добри практики. Координатор е Финландия, а партньори са България, Ирландия, Испания и Естония. Проектът стартира септември 2018 и е с продължителност 24 месеца.

За ефективното изпълнение на проектите има принос и ефективното  обучение на TCA, към Еразъм + “New comers”- KA 101, в което взе участие координаторът на проекта по КД1.

Нека всички да дeрзаем и да работим усърдно за по-доброто бъдеше на българската образователна система.

Доника Борисова

Начален учител

######

От 20.08. до 26.08.2018г. учителят по английски език Дора Найденова участва в курс по методика на преподаването на английски език, който се проведе в Малта в института ETI(Executive Training Institute). Курсът беше от две части на тема: „Spice Up Your Teaching – Methodology in Practice Today” и „Learning Fun & Games for Primary Level”.

Обучението обхващаше следните области:

•             Как да мотивираме днешните ученици да учат по-ефективно;

•             Как да окуражим учениците да говорят на английски и да повишават това умение;

•             Множествената интелигентност и различните стилове на учене;

•             Нови методи и техники за учене на „colocation” и идиоми; различните видове диктовки в уроците при ученици от прогимназиален етап;

•             Нови техники и способи за използване потенциала на музиката, песните, драматизации, приказки, пръчици за моделиране и други визуални средства за учене на английски в начален етап;

•             Как да стимулираме и развиваме четенето на английски в начален и прогимназиален етап;

•             Как да развиваме умението писане и говорене;

По време на мобилността участникът се запозна с колеги от различни европейски държави, с които обмени информация и контакти за бъдещи съвместни проекти.

  #####

Борислава Надкова – учител по Английски език в 4то ОУ – взе участие в обучението „Using Technologies in the Classroom“, което се проведе в Дъблин, Ирландия от 26.08.2018 до 02.09.2018.

Подобен курс е все по-наложителен в днешно време, тъй като технологиите са неизменна част от ежедневието на нашите ученици и е логично да ги използваме за образователни цели, а не да ги забраняваме. Това беше и основната цел на обучението – да покаже практическото приложение на различни видове програми и сайтове, използвани в класната стая.

Благодарение на тази мобилност г-жа Надкова обмени опит с колеги от Холандия, Германия, Унгария, Италия, Испания и получи интересни практически съвети за работата с технологиите и как това би могло да повлияе върху успеваемостта на учениците.

#####

Structured course Educational Visit and Training Seminars in Finland

В тази мобилност взеха участие зам.-директор Елица Петрунова и начален учител Доника Борисова.

Те имаха възможност да се запознаят с Финландската образователна система. Посетиха три различни училища – начални и прогимназиални в община Espoo, която се намира в покрайнините на Хелзинки.

Espoo е област, която e известна с най-много прилагани иновации в училище.

Колегите от 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ успяха да се докоснат до атмосферата в финските училища и иновативните методи, които използват. Екипът на училището ще приложи иновации, които ще спомогнат за подобряване на училищната ни система. Като продължение на тази мобилност по проект Еразъм +КА101, 4ОУ работи в партньорство по Еразъм+ КА 229 с Финландия, Испания, Ирландия и Естония.Повече подробности за финландското образование ще може да прочетете в отделна статия, публикувана на сайта и фейсбук страницата на 4 ОУ .

#####

Обучението „Flipped Classroom” се проведе в Флоренция, Италия от 03.09.2018г. до 08.09.2018г.

Благодарение на тази мобилност началният учител Силвия Николова се запозна с идеята на обърнатата класна стая и различните платформи и програми, с помощта на които могат да се създадат уроци подходящи за този метод на преподаване.

Курсът предостави практически идеи за разработването и прилагането на уроци, при които учениците сами с помощта на предварително подготвени от учителя материали да се запознават с учебното съдържание у дома, а в часовете да се наблегне на практическото приложение на наученото.

Целта е учениците да имат активна роля по време на учебния час, така че учителят да може своевременно да коригира техните пропуски и да обръща повече внимание на индивидуалните затруднения на всеки ученик, за да се постигне по- добро разбиране на учебния материал и по- лесното му възприемане.

Участникът в тази мобилност имаше възможност да обмени добри практики и колеги от Португалия, Швеция и Испания.

Учителите от 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов”, както и колеги от други училища ще имат възможност да се запознаят подробно със спецификата на курса.

Обучението ”Four Cs” (creativity, critical thinking, communication and collaboration) започна на 26.08. 2018 и приключи на 01.09.2018 в Флоренция, Италия.

Благодарение на тази мобилност началният учител Доника Борисова имаше възможност да се „докосне“ до същността на четирите основни компетентности  на 21 век, важни за успешен старт в живота. Необходимостта от овладяване на тези умения налага още от начална училищна възраст децата да могат да работят в екип, да умеят да комуникират, да бъдат изобретателни, да умеят да изразяват своята идентичност, да  анализират и да бъдат критични.

Курсът предостави практически идеи за овладяване на тези компетентности във всички уроци, независимо дали са по български език, математика, изобразително изкуство или друг предмет.

Целта е учениците да получат подкрепа и насоки, за да изградят увереност, и без  колебание да пристъпват към нови предизвикателства.

Участникът в тази мобилност имаше възможност да обмени добри практики с колеги от Испания, Полша, Хърватска и други.

Учителите от 4ОУ „Проф. Джон Атанасов“, както и колеги от други училища в страната ще имат възможност да се запознаят подробно със спецификата на курса.

######

Dyslexia in the Teaching Environment –

Йорк,  Обединено Кралство

            В този курс взеха участие училищния психолог Боряна Бугарчева и логопеда Десислава Илиева. Тези специалисти са ядрото на екипите за подкрепа на учениците със специални образователни потребности.

            Дислексията в този курс бе разгледана като широко понятие, обхващащо всички обучителни трудности. В него двамата специалисти се запознаха с белезите, по които да бъдат разпознати учениците с обучителни трудности в ранна училищна възраст и със съвременните методи, с които да се улесни обучението на такива деца.

            Подробно бе застъпена таксономията на Блум и подбора на дейности, игри и активности, при които трите мозъчни слоя  да работят интегрирано. Основният акцент на курса беше поставен върху холистичния подход в образованието, който трябва да замени бинарния, като акцентът трябва да бъде изместен от заучаването на конкретни факти към един по-цялостен поглед върху събития, ситуации, действие, т.е. повече прагматика. Всичко това бе изцяло в духа на философията на Джон Дюи – реформатор в образованието, един от основателите на движението на прагматизма и баща на функционалната психология.