Домакинство по проект “Комуникация в действие”

4. ОУ посрещна учители от Австрия, Белгия, Германия и Испания по проект „Комуникация в действие“ на програма Еразъм за стратегически партньорства за училищен обмен. Координатор на проекта е Доника Борисова.

Учителите от партньорските училища представиха добри практики за разрешаване на конфликти и ползотворна работа в екип. Психологът на нашето училище Боряна Бугарчева организира социална работилница, в която представи  ефективни методи за положително въздействие върху повдението на учениците.